Update Webapplicatie 10-10-2023

VOORAANKONDIGING

Vanaf volgende week met de release van maandagavond 16-10-2023 zal de MFA (Multi Factor authenticatie) voor Radar360 actief worden. Daarnaast wordt het dan ook mogelijk om met je Microsoft / Office 365 of Visma Connect account in te loggen. Maandag bij de release worden de bijbehorende handleidingen en stappenplannen beschikbaar gesteld. In ieder geval zal je huidige manier van inloggen gewoon blijven werken: MFA is optioneel tenzij je als beheerder dat verplicht stelt.
Alvast hieronder de sneak-preview van de vernieuwde inlogpagina:

CONTROLLED RELEASE

 • De kolommen Van en Tot zijn toegevoegd om de begin- en eindtijd van ingevoerde uren- en productregels te kunnen tonen. Deze kolommen zijn zichtbaar in de rapporten die gebaseerd zijn op de bron UrenEnProducten.

  Ook in het Rapport Mijn Uren zijn deze kolommen toegevoegd.

Meer informatie over de Controlled Release omgeving vind je hier: Controlled Release Overzicht Web.

CRM

 • In de lijst Taken kan je ook onderaan de pagina taken (de-)selecteren. In sommige gevallen werden er geen taken geselecteerd, dat is nu verholpen.

UREN

 • Zoals al eerder aangekondigd, is het nu mogelijk om uren in tijdnotatie (1:30) in te voeren op de urenstaat. Deze notatie komt overeen met de getalnotatie (1,5) in decimale vorm. Je ziet bij het invoeren van de uren de aanduiding Bestede tijd in plaats van Aantal uren zoals bij de getalnotatie. Zie voor meer informatie deze handleiding: Instellen hoe je Uren kunt schrijven

 • De tijdnotatie is uit te breiden met de begin- en eindtijd notatie. Je voert dan de Van-tijd in als 09:00 en de Tot-tijd in als 10:45. De bestede tijd is dan 1:45. Bij het gebruik van deze notatie kan je geen uren in een tijdvak schrijven waarop al uren zijn ingevoerd. Ook zijn uren niet negatief te schrijven.
 • Bij de medewerker is nu in te stellen dat er niet meer dan 24 uur per dag in de urenstaat geschreven kan worden.
 • Ook kan bij de medewerker ingesteld worden hoe het aantal uren vergeleken moet worden met diens werktijden. Indien vergelijken wordt per dag, zal het overzicht Uren controleren bij Mijn Uren de ingevoerde uren per dag vergelijken. Indien per week ingesteld wordt, zal pas op weekniveau gevalideerd worden of alle uren voor een hele week overeenkomen met de werktijden van de medewerker. Zo kan bij een wisselend patroon per dag, toch het weektotaal gecontroleerd worden. Zie voor meer informatie deze handleiding: Uren schrijven in Radar360 Web
  Zie de instellingen bij de medewerker in Beheer:


FACTURATIE

 • Je kunt in de lijst Onderhanden werk er voor kiezen om het OHW ook op te halen voor projecten met ingestelde factuurtermijnen. Als je deze route neemt, vaak om even de lopende factuur te bekijken inclusief door factuurtermijnen gedekte factuurtermijnen, kan je eventueel OHW dubbel uitfactureren. Namelijk via het OHW dat je via deze route opneemt in de conceptfactuur én via het uitfactureren van Factuurtermijnen. Daarom wordt er nu nadrukkelijker gewaarschuwd met een pop-up na het kiezen van deze optie. Omdat na het kiezen de keuze onthouden wordt, zal de knop nu duidelijker aangeven dat er OHW getoond wordt inclusief factuurtermijnen.
  Zie het onderstaande voorbeeld:
 • Bij het aanmaken van Termijnfacturen werd op de factuureigenschappen niet het betreffende Hoofd- of Deelproject van het bijbehorende budget ingevuld bij het aanmaken van een conceptfactuur. Dat is nu wel het geval.
 • In de bijlage Urenspecificatie is nu middels hekjescodes op de detailregel de Begin- en Eindtijd van een urenregel te tonen. Hiervoor kan je de hekjescodes #uren_begin# en #uren_eind# toepassen. Voor urenregels die geen begin- en eindtijd hebben, worden deze velden leeg gelaten. Via de Factuurlayouts in Beheer kan je de aanpassingen doorvoeren in het Sjabloon Factuur Bijlage Uren. In onderstaand voorbeeld zijn er twee kolommen toegevoegd en in de detailregel de hekjescodes toegepast:
  Sjabloon voorbeeld:

  Bijlage voorbeeld:

BEHEER

 • In de standaardprojecten is het nu mogelijk om een Standaardproject aan te maken met een zelfde nummer dat eventueel ook al voorkomt bij een Deelproject.
 • Elk jaar kan je via de standaardprojecten een nieuw standaard Hoofdproject aanmaken, bijvoorbeeld voor het Boekjaar 2024. Vanaf nu kan je direct kiezen om een kopie te maken van het Boekjaar 2023 inclusief de gewenste bijbehorende deelprojecten. Daarnaast kan je, indien gewenst, de ingangsdatum (voor de ingangsdatum van factuurtermijnen) direct met een jaar ophogen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.