Update Webapplicatie 31-01-2023

CONTROLLED RELEASE

 • Vanaf deze release zijn de UREN rapporten beschikbaar. Lees meer...
 • De optie inlezen van de SharePoint map is nu verbeterd met het vullen van de inleesdatum. In de gevallen dat een gekoppeld document verhuisd was naar een andere map en dat de bovenliggende map verwijderd werd in SharePoint, wordt de wijziging nu goed getoond bij het Inlezen.

Meer informatie over de Controlled Release omgeving vind je hier: Controlled Release overzicht Web.

DMS

 • Als je Briefpapier toepaste op Word documenten, werd de kop- en de voettekst niet getoond in het PDF-bestand. Dat is nu verholpen. Ons advies is om te controleren of de Sjablonen de juiste koptekst en/of voetteksten hebben.
 • Op verschillende plekken kan nu direct de bijbehorende SharePoint map geopend worden. Dat is nu mogelijk in de algemene lijst Documenten, bij de Relatie en bij de Persoon. De Documentmap houdt rekening met de optie Mapnaam (bijvoorbeeld: Relatiecode Bedrijfsnaam) in plaats van alleen de Relatiecode.
  Als je de Documentmap bij de algemene lijst Documenten opent, wordt de de basismap getoond van de Documentsectie Documenten.
  Via de optie Andere mappen krijg je de keuze uit de Vertrouwelijke documenten en het Archief (indien van toepassing).
 • Via de puntjes achter een document is nu een extra optie toegevoegd:
  Map openen in Microsoft SharePoint. Hiermee wordt niet het document zelf geopend, maar de betreffende map (Rubrieken) waar het document staat opgeslagen.

UREN

 • Op het scherm Mijn Uren is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd:
  • Het opslaan van de urenregel is verbeterd waardoor het urenschrijven sneller verloopt.
  • Het veld Project wordt nu aflopend gesorteerd als het Projectnummer een nummer is. Projectnummers die tekst bevatten worden onderaan de lijst alfabetisch gesorteerd.
  • Je kunt nu het aantal uur van een opgeslagen regel direct wijzigen zonder eerst de hele urenregel te hoeven openen. Zie 1 in onderstaand voorbeeld.
  • Een urenregel kan je nu dupliceren op dezelfde dag. Zie 2 in onderstaand voorbeeld:

  • Je kunt de opgeslagen regel openen en dan naar een andere dag verplaatsen. Zie 1 in onderstaand voorbeeld. Lees meer...
  • Je kunt de uren van een andere dag overnemen via de knop Uren overnemen.
   Kies voor de gewenste datum, daarna worden de urenregels overgenomen. De aantallen mag je nu invullen.
  • Na het invoeren van uren kan je nu meteen weer een nieuwe regel invoeren via de knop OK en opnieuw. Zie 1 in onderstaand voorbeeld.
  • Je kunt met slotjes de door jou gekozen velden vastzetten (zie 2 in onderstaand voorbeeld) zodat deze worden bewaard voor de invoer van een volgende regel. Hiermee kan je sneller urenregels schrijven, zonder steeds gebruikte gegevens opnieuw te typen. Met de knop Velden vrijgeven (zie 3 in onderstaand voorbeeld) kan je deze opgeslagen velden weer wissen. De vastgezette gegevens worden opgeslagen als een urenregel succesvol opgeslagen is.
 • In het overzicht Uren controleren werd soms de status (door afronding) niet altijd goed verwerkt naar de kleuren van de status. Dat is nu verholpen.
 • Vanaf nu wordt een blokkade op een budget via een Budgetsignalering ook toegepast op de ureninvoer in het Web.
 • Het resterend aantal uren per dag wordt nu rood weergegeven als het te werken aantal uur niet gehaald wordt, geel als er meer uren geschreven zijn dan vereist volgens het rooster en groen als het aantal te werken uren gelijk is aan de ingevoerde uren.
 • Als een Budgetsignalering niet goed was ingericht, werd in sommige gevallen de urenregel die daar betrekking op had, niet opgeslagen. Dat is nu opgelost.
 • Als een Prijsperiode niet goed was ingericht, kon het voorkomen dat er geen juist tarief berekend werd. Ook werden dan de Prijsperiodes niet goed getoond. Dat is nu verholpen.
 • Indien een lege waarde voor een tarief in een Prijsperiode was ingevoerd, kon een daarop gebaseerde urenregel niet opgeslagen worden. Dat is nu afgevangen.

FACTURATIE

 • Als in een conceptfactuur de urenregel bewerkt werd via Uren Invoeren, werd niet altijd het eventueel aangepaste tarief berekend. Dit gebeurt nu wel. Voorheen werd altijd het factuurtarief opnieuw ingesteld bij een wijziging op de ingevoerde uren. Dat gebeurt niet meer als je alleen het aantal, de Factuur toelichting en de Interne toelichting aanpast.
 • Bij het maken van de Eindafrekening werd om het bedrijf gevraagd, terwijl de optie Meerdere Administraties niet actief stond. Dat is nu verholpen.
 • De kop- en voettekst van een Factuur.docx, Factuur_periodiek.docx en Factuur_termijn.docx werd niet getoond bij het maken van een factuur. Vanaf nu zijn deze ook zichtbaar in de PDF-versie van de factuur. De kop- en voettekst van de Factuur_Bijlage wordt gehanteerd voor de bijlage. Ons advies is om te controleren of de juiste kopteksten en voetteksten gebruikt worden per Factuurlayout door een conceptfactuur op te vragen voordat in bulk facturen definitief gemaakt worden.

BEHEER

 • Je kunt nu de toegang tot het beheerscherm afschermen. Bestaande medewerkers die al bij het Beheerscherm mochten komen, hebben automatisch dit recht aangezet gekregen. Lees meer...
 • Via de optie Budgetten kopiëren zijn de budgetten nu te kopiëren. Lees meer...
 • Bij het beheren van Rollen werd geen goede melding gegeven als een Rol met een bestaande omschrijving werd toegevoegd. Dat is nu verbeterd.

ALGEMEEN

Er zijn verbeteringen aangebracht waardoor de snelheid van het laden van de Widgets in sommige situaties verbeterd wordt.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.