Bewaken en realiseren van Budgetten

Het is mogelijk om na het aanmaken van Projecten en Budgetten een overzicht te houden van de Realisatie van een Project en Deelproject.

Hiervoor zijn extra kolommen toegevoegd aan het overzichtscherm van de projectdetails. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • Als een Hoofdproject een Budget heeft met Budget per Hoofdproject zie je alleen Budget bewaking en realisatie.
 • Als een Hoofdproject een Budget heeft met Budget per Deelproject zie je Budget bewaking en realisatie en Realisatie.
 • Als een Hoofdproject geen Budget heeft zie je alleen Realisatie.
 • Als een Deelproject een Budget heeft met Budget per Deelproject zie je Budget bewaking en realisatie.
 • Als een Deelproject een Hoofdproject heeft met Budget per Hoofdproject zie je alleen Realisatie
 • Als een Deelproject geen Budget heeft zie je alleen Realisatie.

Budget bewaking en Realisatie

Dit overzicht geeft een beeld van de volgende Budgetgegevens:

 • Realisatie van Activiteiten en Producten.
 • Niet declarabele Uren.
 • Afgeboekte Activiteiten en Producten.
 • Factuur Activiteiten en Producten.
 • Te factureren Activiteiten en Producten.
 • Gebudgetteerde Activiteiten en Producten.
 • Het verschil in Activiteiten en Producten ten opzichte van het Budget.

Indien een Activiteit of Product niet is gebudgetteerd, maar wel op het (Deel)Project is geschreven, dan wordt dit aangegeven met de volgende melding:

Indien een Deelproject wel en een ander Deelproject geen Extern budget heeft, dan wordt dit aangegeven met de volgende melding: 

Realisatie

Dit overzicht geeft een overzicht van de Projectrealisatie:

 • Urendetails per Deelproject of Activiteit.
 • Productdetails per Deelproject of Product.
 • Detailgegevens van de gerealiseerde uren en aantallen.
 • Detailgegevens van de niet declarabele uren.
 • Detailgegevens van de afgeboekte uren en aantallen.
 • Detailgegevens van de te factureren en gefactureerde uren en aantallen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.