Rapporten in Radar360

Als je wilt weten welke rapporteren in de Webapplicatie corresponderen met welke rapporten in de Desktop Applicatie, kun je het volgende artikel raadplegen: Welke Web rapporten corresponderen met de Desktop App?

Rapporten zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar in Radar360 Web. Het is mogelijk om via Rollen in te stellen welke Medewerkers welke Rapporten mogen zien.

Instellen van de rechten

 • De rechten voor Rapporten worden ingesteld via Beheer > Rapporten > Rollen.
 • Je kunt hier zelf Rollen toevoegen en wijzigen.
 • Binnen een rol heb je meerdere instelmogelijkheden:
  • Tabblad Algemeen:
  • Tabblad Medewerkers: Selecteer hier de gewenste medewerkers die in deze rol thuis horen.
  • Tabblad Rapporten: Kies bij de Rapporten welke beschikbaar moeten zijn in de lijst onder de Rapporten.
  • Tabblad Data: De basis voor de diverse rapporten zijn de Databronnen. Hier kan je de toegang tot de brondata IN de gebruikte rapporten instellen. Je kan hier bijvoorbeeld instellen dat een medewerker alleen de eigen gegevens kan raadplegen en niet die van een collega. Of alleen tot de afdeling waartoe de medewerker behoort, of waar de medewerker de relatiebeheerder is.

Gebruik van de Filters

De meeste rapporten maken gebruik van filters. De mogelijkheden in die filters verschillen per rapport. Nadat je een rapport selecteert, zal het filter automatisch getoond worden. Enkele rapporten hebben géén filter. Na het instellen van een filter klik je op de knop OK waarna het rapport met die filtering geladen wordt.

Voorbeeld filter bij CRM rapport Voortgang:

Weergave van een rapport

Als voorbeeld hebben we hier het FACTURATIE Rapport Facturen genomen. Je kunt de volgende acties uitvoeren op een rapport:

 1. Meer Items per pagina. De lijst kan een scrollbalk aan de rechterkant krijgen.
 2. Kolominstellingen:
  1. Filteren op een kolom door het trechtertje te gebruiken om nog verder te kunnen filteren op kolomwaarden. Je kunt ook een kolom oppakken en horizontaal verplaatsen.
  2. Met rechtermuis klikken op een kolom, om zo te kunnen sorteren, maar ook de kolombreedte aan te kunnen passen. Tevens kun je op een gemakkelijke manier aangeven dat je op de geselecteerde kolom wilt groeperen.
 3. Kiezen welke kolommen in het rapport worden weergegeven. In sommige rapporten is al een selectie toegepast.
 4. Zoeken naar een willekeurige tekst of getal binnen alle regels en waarden van de lijst.
 5. Kolommen groeperen. Door een kolomkop naar deze balk te slepen, zullen de betreffende regels gegroepeerd worden via deze keuze. Je kunt meerdere kolomkoppen groeperen. De volgorde van de groepering bepaalt welke groepering het eerst wordt toegepast.
 6. Excel exporteren. Via deze knop wordt het getoonde rapport met alle voorgaande keuzes naar een Excel document geëxporteerd.

Lijsten en draaitabellen

Er is in principe een tweetal mogelijkheden die voor rapporten gehanteerd worden: Een Lijst of een Draaitabel. Deze zijn per rapport door Radar360 reeds bepaald. Het voorbeeldrapport Facturen is van het type Lijst.

Exporteren van gegevens

Via de Rapporten kun je op een eenvoudige manier gegevens exporteren. Dit kan:

 • Als een CSV-bestand
 • Als een Excel-bestand

CSV Exporteren

Op het filterscherm van een Rapport zie je links onder de knop CSV Export. Met behulp van deze knop kun je alle gegevens in een CSV-bestand zetten, zelfs voordat de Applicatie een Rapport van de gegevens heeft gemaakt.

Excel Exporteren

Op het weergavescherm van een rapport (nadat je de gegevens gefilterd hebt_ zie je links boven het overzicht de knop Excel Export. De gegevens die je nu ziet op het scherm (inclusief filtering, kolommen, sortering, ed) kun je in een Excel-bestand zetten.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.