Controlled Release Overzicht Web

Wat houdt Controlled Release in?
Na het akkoord van onze testers gaan sommige nieuwe features en aanpassingen naar een selectieve groep klanten in onze productie omgeving. Hiermee kunnen we als RADAR en als gebruikers beter ervaren of aan alle eisen van een succesvolle introductie voldaan is: het kan immers altijd voorkomen dat de informatie voor de introductie verbeterd kan worden of dat een kleine aanpassing de nieuwe feature nog beter tot zijn recht doet komen.
Indien je tot de groep Controlled Release wilt behoren , dan kun je dat met de Servicedesk bespreken. Zij kunnen je per feature duidelijk aangeven of je van deze optie al gebruik kunt gaan maken. Niet in alle gevallen zal dat mogelijk zijn.

Momenteel is de volgende functionaliteit opgenomen in Controlled Release:

 • Rapporten

Per 21-11-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Er is een aanpassing gedaan in het rapport Voortgang waardoor taken waarvan de actiecodes een punt bevatten, nu goed worden gepresenteerd.

Per 14-11-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • De performance van het rapport Onderhanden Werk Totaal is verbeterd.

Per 31-10-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Het filter Medewerker op het rapport Uren en Producten is hersteld en werkt weer zoals verwacht.
 • Bij een aantal rapporten is de filtering verbeterd.
 • De snelheid van het rapport Ontwikkeling Onderhanden Werk is verbeterd.
 • De rapportfilters worden nu opgelagen en ook weer ingelezen, dus de filters hoeven niet telkens opnieuw ingesteld te worden.

Per 24-10-2023 is de volgende feature uitgebreid:


Per 17-10-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • Rapporten is de snelheid van het genereren verbeterd.
 • Voor het Rapport Personen is een aanpassing in het filter doorgevoerd, waardoor het duidelijk is geworden of gezocht wordt op gearchiveerde Personen of gearchiveerde Relaties.

Per 10-10-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • De kolommen Van en Tot zijn toegevoegd om de begin- en eindtijd van ingevoerde uren- en productregels te kunnen tonen. Deze kolommen zijn zichtbaar in de rapporten die gebaseerd zijn op de bron UrenEnProducten.

Per 03-10-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het tonen van Rapporten.

Per 26-09-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Er kan in de Rapporten nu ook gefilterd worden op gearchiveerde gegevens (bijvoorbeeld Relaties).

Per 12-09-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • In de FACTURATIE Rapporten voor Omzet konden in een bepaalde situatie dubbele bedragen getoond worden. Dit is opgelost.

Per 05-09-2023 zijn de volgende features aangepast:

 • In het CRM rapport Notities en Taken zijn de velden Taakomschrijving en Urgentie toegevoegd. Het veld Reactie wordt nu gevuld met de juiste informatie.
 • De rapporten Budgetbewaking en Onderhanden werk met budget details zijn uitgebreid met de kolommen Extern budget en Extern budgetbedrag.

Per 29-08-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • In het CRM rapport Notities en Taken wordt het veld Datum afgehandeld nu leeggelaten als de taak nog niet is afgehandeld.

Per 22-08-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • In het CRM rapport Voortgang is de navigatie naar de Notitie actief:

  Je kunt als je op een notitie staat, met een een rechterklik voor de optie "Ga naar notitie" de betreffende notitie in een nieuw tabblad openen.

 • Relaties en Personen zijn de ingestelde koppelingen op te vragen. Selecteer in het filter voor de gewenste koppeling of kijk met het filter (Leeg) of er nog relaties of personen zijn die gekoppeld moeten worden.

Per 15-08-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • In het CRM rapport Voortgang is de navigatie naar de Taak actief:
  Je kunt als je op een taak staat, met een een rechterklik voor de optie "Ga naar taak" de betreffende taak in een nieuw tabblad openen.
 • Het filter voor het CRM rapport Voortgang is uitgebreid met de Verantwoordelijke Medewerker en Declarant. Tevens zijn ook alle 4-wekelijkse perioden toegevoegd onder het filter Periode.
 • Het rapport Taken en Notities is toegevoegd. Met daarbij onder andere de extra filters Taak of notitie, Periodiek, Soort, Privacygevoelig.
 • In de filters worden gearchiveerde items onderaan de filters getoond met de extra omschrijving (gearchiveerd) zodat er beter onderscheid is op bijvoorbeeld gearchiveerde medewerkers.

Per 08-08-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • Het veld Holding in de urenrapporten wordt nu gevuld met de relatie zelf, als deze geen holding is. Hierdoor zal een groepering op Holding de volledige groep weergeven. Lees hier meer over Rapporten.
 • Indien een Medewerker geen enkel rapport via een rol toegekend heeft gekregen, wordt in het menu de optie Rapporten niet meer getoond.

Per 25-07-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • De velden Holding, Hoofdproject, Deelproject, Hoofdactiviteit en Productgroep zijn toegevoegd aan de rapporten Ontwikkeling OWH Uren en Producten Details en Totalen.
 • Het veld Relatiecode is toegevoegd aan de filters van de rapporten Personen, Relaties en RelatiesWTA. 


Per 18-07-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • De extra spaties in de vrije velden zorgden in de filters van de Rapporten voor problemen in de filterschermen. Dit is verholpen.

Per 11-07-2023 is de volgende feature uitgebreid:

 • De velden Categorieën zijn toegevoegd aan de filters en de rapporten.

Per 04-07-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Er is een verbetering doorgevoerd in het rapport Onderhanden Werk. Producten die ooit in de Desktop Applicatie zijn afgeboekt tijdens factureren in stap 1 waren onder specifieke condities mogelijk zichtbaar in het rapport, dit is nu verholpen.

Per 27-06-2023 is de volgende feature uitgebreid:

 • De rapporten die informatie over Relaties delen zijn uitgebreid met de Vrije Velden. Op deze velden kan nu gefilterd worden. De velden zijn hernoemd naar de namen van de velden zoals in Beheer is opgegeven.

Per 14-06-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Aan het rapport Onderhanden Werk is het veld Interne toelichting toegevoegd.

Per 28-03-2023 is de volgende feature beschikbaar:

 • Het Rapport Onderhanden werk met Budget details is toegevoegd aan de lijst met Rapporten in de UREN Module. Via de filters kun je aangeven voor welke Periode of welke Relatie je de gegevens wilt zien. Het overzicht is verder aan te passen aan de persoonlijke wensen zoals dit ook mogelijk is met de andere Rapporten. Lees meer...

Per 21-03-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • Het scherm van Documenten is verbeterd, waardoor het gebruik versneld is.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het scherm Beheer > Documenten > Cloud Opslag voor het koppelen van bestanden. Je kunt nu eerst een test draaien om te controleren of de mappenstructuur in zowel RADAR als Sharepoint overeen komt. Als dit het geval is, kun je de bestanden daadwerkelijk gaan laden en koppelen.

Per 14-03-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Het UREN Rapport Productiviteit is toegevoegd. Lees meer...
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de feedback van het Inlezen van Bestanden. Lees meer...

Per 07-03-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Verbeteringen in de Excel exports van de rapporten.
 • Aanpassingen in de layout van het CRM Rapport Voortgang, zodat de kolommen duidelijker getoond worden.
 • De CRM Rapporten zijn beschikbaar zonder dat de gebruiker rechten op de UREN module hoeft te hebben.

Per 28-02-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Uitbreiding en verbetering van de CRM rapportage. Lees meer...
 • Uitbreiding van het UREN rapport Budgetbewaking. Lees meer...
 • Indien de optie onder Beheer > Documenten > Cloud Opslag > Mapnaam in Sharepoint aanstaat, dan wordt deze functionaliteit ook toegepast bij het aanmaken van nieuwe Families. Lees meer...

Per 21-02-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Uitbreiding van de beschikbare UREN rapportage.
 • Verbetering van de beschikbare FACTURATIE rapportage.

Per 09-02-2023 is de volgende feature beschikbaar:

 • Documentenmappen kunnen opnieuw ingelezen worden.

Per 06-02-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Diverse rapporten zijn verbeterd.

Per 02-02-2023 zijn de volgende features beschikbaar:

 • Meerdere documenten uploaden. Lees meer...
 • Rapportages CRM, Rapportages UREN en Rapportages FACTURATIE. Lees meer...
 • Medewerkers uitnodigen voor het aanmaken van een (inlog-)account voor RADAR. Lees meer...

Per 17-01-2023 is de volgende feature beschikbaar:

 • Inlezen nieuwe en gewijzigde bestanden uit de SharePoint relatiemap. Lees meer...

Per 15-12-2022 is de volgende feature beschikbaar:

 • Voor het Rapport CRM Relaties zijn nu de vrije velden te kiezen in de weergave. Lees meer...

Per 15-11-2022 is de volgende feature beschikbaar:

 • Het CRM rapport Voortgang is uitgebreid. Nu zijn direct de gewenste kwartalen en maanden te selecteren in de filtering zonder deze te combineren met een datumfilter.
 • Alle filters in de rapporten zijn nu ondergebracht in tabbladen.


Per 14-06-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Aan het rapport Onderhanden Werk is het veld Interne toelichting toegevoegd.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.