Controlled Release Overzicht Web

Wat houdt Controlled Release in?
Na het akkoord van onze testers gaan sommige nieuwe features en aanpassingen naar een selectieve groep klanten in onze productie omgeving. Hiermee kunnen we als RADAR en als gebruikers beter ervaren of aan alle eisen van een succesvolle introductie voldaan is: het kan immers altijd voorkomen dat de informatie voor de introductie verbeterd kan worden of dat een kleine aanpassing de nieuwe feature nog beter tot zijn recht doet komen.
Indien je tot de groep Controlled Release wilt behoren , dan kun je dat met de Servicedesk bespreken. Zij kunnen je per feature duidelijk aangeven of je van deze optie al gebruik kunt gaan maken. Niet in alle gevallen zal dat mogelijk zijn.

Per 28-03-2023 is de volgende feature beschikbaar:

 • Het Rapport Onderhanden werk met Budget details is toegevoegd aan de lijst met Rapporten in de UREN Module. Via de filters kun je aangeven voor welke Periode of welke Relatie je de gegevens wilt zien. Het overzicht is verder aan te passen aan de persoonlijke wensen zoals dit ook mogelijk is met de andere Rapporten. Lees meer...

Per 21-03-2023 zijn de volgende features verbeterd:

 • Het scherm van Documenten is verbeterd, waardoor het gebruik versneld is.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het scherm Beheer > Documenten > Cloud Opslag voor het koppelen van bestanden. Je kunt nu eerst een test draaien om te controleren of de mappenstructuur in zowel RADAR als Sharepoint overeen komt. Als dit het geval is, kun je de bestanden daadwerkelijk gaan laden en koppelen.

Per 14-03-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Het UREN Rapport Productiviteit is toegevoegd. Lees meer...
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de feedback van het Inlezen van Bestanden. Lees meer...

Per 07-03-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Verbeteringen in de Excel exports van de rapporten.
 • Aanpassingen in de layout van het CRM Rapport Voortgang, zodat de kolommen duidelijker getoond worden.
 • De CRM Rapporten zijn beschikbaar zonder dat de gebruiker rechten op de UREN module hoeft te hebben.

Per 28-02-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Uitbreiding en verbetering van de CRM rapportage. Lees meer...
 • Uitbreiding van het UREN rapport Budgetbewaking. Lees meer...
 • Indien de optie onder Beheer > Documenten > Cloud Opslag > Mapnaam in Sharepoint aanstaat, dan wordt deze functionaliteit ook toegepast bij het aanmaken van nieuwe Families. Lees meer...

Per 21-02-2023 zijn de volgende features beschikbaar en verbeterd:

 • Uitbreiding van de beschikbare UREN rapportage.
 • Verbetering van de beschikbare FACTURATIE rapportage.

Per 09-02-2023 is de volgende feature beschikbaar:

 • Documentenmappen kunnen opnieuw ingelezen worden.

Per 06-02-2023 is de volgende feature verbeterd:

 • Diverse rapporten zijn verbeterd.

Per 02-02-2023 zijn de volgende features beschikbaar:

 • Meerdere documenten uploaden. Lees meer...
 • Rapportages CRM, Rapportages UREN en Rapportages FACTURATIE. Lees meer...
 • Medewerkers uitnodigen voor het aanmaken van een (inlog-)account voor RADAR. Lees meer...

Per 17-01-2023 is de volgende feature beschikbaar:

 • Inlezen nieuwe en gewijzigde bestanden uit de SharePoint relatiemap. Lees meer...

Per 15-12-2022 is de volgende feature beschikbaar:

 • Voor het Rapport CRM Relaties zijn nu de vrije velden te kiezen in de weergave. Lees meer...

Per 15-11-2022 is de volgende feature beschikbaar:

 • Het CRM rapport Voortgang is uitgebreid. Nu zijn direct de gewenste kwartalen en maanden te selecteren in de filtering zonder deze te combineren met een datumfilter.
 • Alle filters in de rapporten zijn nu ondergebracht in tabbladen.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.