Update Webapplicatie 27-03-2020

De volgende onderdelen zijn toegevoegd of verbeterd in de update van maart 2020

 • Door het coronavirus zijn veel mensen thuis gaan werken en maken ook veel scholen gebruik van Teams/ Office 365/ SharePoint. Ongeveer rond 18 maart is hierdoor deze omgeving overbelast geraakt. Een week later heeft Microsoft allerlei maatregelen getroffen. Denk aan capaciteitsverhoging maar ook het uitzetten van bepaalde functionaliteiten die veel capaciteit vergen (zoals chatfunctie binnen de officepakketten).

  Voor Radar360 gebruikers heeft deze week van 18 - 25 maart geleid tot het af en toe niet functioneren van uploaden of aanmaken van documenten omdat SharePoint niet bereikbaar was. Met deze update hebben we de koppeling nog robuuster gemaakt waardoor dit nu en in de toekomst beter werkt.
 • Medewerkers kunnen nu zichzelf (her)authenticeren voor toegang tot SharePoint
 • Beheer: Tarieven sectie is beschikbaar
 • Beheer: Prijsperiodes sectie is beschikbaar
 • Beheer: Functies sectie is beschikbaar
 • Verbetering archiveren van Bedrijven. Archiveer je een heel bedrijf, dan zie je de onderliggende personen niet meer bij aanmaken taken/notities/documenten maar ze hebben niet los van elkaar de status gearchiveerd.  Als je  een bedrijf archiveert hou je de info bewaard welke onderliggende personen wel en niet gearchiveerd zijn. Haal je een bedrijf weer uit het archief zijn alle personen die niet echt gearchiveerd zijn ook weer actief.
  In de globale zoekfunctie boven in Radar360 vind je de personen ook niet.
  In de lijst van personen zie je ze wel, maar wordt aangegeven dat het bovenliggende bedrijf gearchiveerd is.
 • Beheer: Facturatiemethodes sectie is beschikbaar 
 • Beheer Cloudopslag Sjablonen: SharePoint ID wordt niet meer gewist als een Sjabloon niet geopend kan worden 
 • Bugfix aanpassing genereren Adres in brieven 
 • PDF Maken: bugfix mbt # in bestandsnaam. Bij aanmaken van PDF is het niet meer toegestaan een # in de bestandsnaam te gebruiken. Dit kan SharePoint niet aan.
 • Verbetering loggen van errors tijdens communicatie met SharePoint
 • Bedrijf -> Fiscale Eenheden is beschikbaar 
 • Beheer: Briefhoofd sectie is beschikbaar 
 • Beheer: Betalingstermijnen sectie is beschikbaar 
 • Beheer: Medewerker -> Functie/Tarief per periode subsectie is beschikbaar 
 • Verbetering sortering verjaardagen in de Verjaardagen widget
 • Verjaardagen widget, paar extra filters toegevoegd 
 • Beheer: Medewerker -> Werktijden subsectie is beschikbaar 
 • Veld "Soort" is bij Taken niet meer verplicht 
 • Takenlijst toont nu ook veld "Soort" 
 • Notitielijst toont nu ook veld "Soort" 
 • Documentlijst toont nu ook veld "Type" 
 • Verbetering proces van Afhandelen van Meerdere Taken
 • Wachtwoordveld gemaskeerd bij PinkWeb, Twinfield, Webservices koppelingen 
 • Taak Toewijzen stuurt nu een Notificatie naar de nieuwe Medewerker  (zie belletje rechtsboven in beeld)
 • Concernrelaties sectie is beschikbaar en de Concernrelaties hernoemd naar Groep
 • Taak als gelezen/ongelezen & Taak als privacygevoelig/niet markeren: dit zal niet meer de wijzigdatum van de Taak aanpassen 
 • Takenlijst: actiedatum niet meer grijs gekleurd, en roodgekleurd indien verlopen 
 • Notitielijst: datum niet meer grijs gekleurd 
 • Documentenlijst: datum niet meer grijs gekleurd 
 • Alle Taken widgets tonen nu de actiedatum in rood indien verlopen 
 • Bedrijf kan nu in Familie worden veranderd en andersom 
 • UVI nummer, Arbo nummer, Ziekteverzuim nummer verwijderd bij Familie
 • Medewerker krijgt nu ook een Notificatie als een Leestaak toegewezen wordt. NB. Als een Leestaak door Medewerker al gelezen is, maar de Taak wordt opnieuw toegewezen, dan wordt de Leestaak weer op ongelezen gezet. Dat kan niet anders want de Taak kan gewijzigd zijn en je wilt dat de Medewerker opnieuw gaat kijken. 
 • Bugfix in selecteren Medewerkers bij Toewijzen Taak 
 • Bugfix in selecteren Medewerkers bij Toevoegen nieuwe Taak 
 • Beheer: Bulkaanpassingen Relaties is beschikbaar 
 • Beheer: Taaksjablonen sectie is beschikbaar Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.