Stappenplan jaarwisseling UREN en FACTURATIE met periodieke facturen voor RADAR web


LET OP: Wanneer je gebruik maakt van de RADAR budgetten-module, raadpleeg dan eerst de handleiding 'Stappenplan jaarwisseling UREN EN FACTURATIE inclusief BUDGETTEN'.


INHOUDSOPGAVE


1. PERIODIEKEN AANPASSEN

2. FACTUURNUMMER AANPASSEN

3. PROJECT BOEKJAAR AANMAKEN

4. WAAR VIND JE TARIEVEN EN PRIJSAFSPRAKEN?

5. EEN NIEUWE PRIJSPERIODE AANMAKEN

6. PRIJSPERIODES VOORUIT KLAARZETTEN

 

1. PERIODIEKEN AANPASSEN

 • Open RADAR FACTURATIE desktop app.
 • Klik op ‘Periodieke Facturen’.
 • Selecteer de periodieke facturen die je in het nieuwe jaar wilt blijven gebruiken.
 • Klik op de button ‘Einddatum aanpassen’.
 • Voer de nieuwe einddatum in en klik op ‘OK’.

2. FACTUURNUMMER AANPASSEN


!! Let op: Pas het factuurnummer pas aan als alle facturen van het oude boekjaar zijn verwerkt en vóórdat je gaat factureren in het nieuwe boekjaar.
 • Open RADAR FACTURATIE desktop app.
 • Klik op ‘Beheer’.
 • Klik op ‘Factuurnummer’.

 

Indien in de factuurnummerbouwstenen het jaartal in cijfers is opgenomen, dan kun je dit hier wijzigen in het nieuwe boekjaar. Als in de factuurnummerbouwstenen gebruik wordt gemaakt van de code #jaar#, dan zal RADAR zelf in het nieuwe jaar het nieuwe jaartal opnemen in het factuurnummer.

Om in het nieuwe jaar het factuurnummer weer te laten beginnen bij ‘000’, kun je dit aanpassen in het veld achter ‘Nieuw uniek nummer’.

 

3. PROJECT BOEKJAAR AANMAKEN

 • Open RADAR.
 • Klik op ‘Beheer’.
 • Klik op ‘Standaard projecten’.


 

 • Klik op de button ‘Toevoegen’ om een nieuw project toe te voegen.

   


!!!!! Het is belangrijk dat bij het hoofdproject en de deelprojecten een ingangsdatum wordt ingevuld; wanneer onder de projecten gebruik wordt gemaakt van termijnfacturen, zal het genereren hiervan worden gebaseerd op de begindata van de projecten.
 Als je twijfelt over wat je moet invullen, kun je in de voorgaande (deel-)projecten nakijken wat de in de organisatie gehanteerde ingangsdata zijn; uiteraard moet het jaartal worden aangepast naar het nieuwe jaar.

Na het aanmaken van het project kies je de knop ‘Opslaan’. Dan kom je terug in het overzicht. Je kunt onder het boekjaar de deelprojecten opvragen via het volgmenu:   Kies in het volgmenu de optie ‘Deelprojecten’ om te zien welke deelprojecten aanwezig zijn.

Indien je ook deelprojecten wil aanmaken binnen het hoofdproject, klik je op de button ‘Toevoegen’:


 

 • Kies na het invoeren van de gegevens de knop ‘Opslaan’
 • Kies de Terug-knop    om naar de hoofdprojecten terug te gaan
 • Klik op de button ‘Projecten Genereren’ om de nieuwe projecten voor alle klanten aan te maken. 

  

 

4. WAAR VIND JE TARIEVEN EN PRIJSAFSPRAKEN?

 RADAR UREN biedt verschillende opties om tarieven en prijsafspraken vast te leggen. Voordat je de tarieven en prijsafspraken aanpast, moet je eerst weten waar je deze hebt ingesteld. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

Onder ‘Beheer’, de menu-optie ‘Prijsperiode’:


 
Prijsperiode:
 

 • Open RADAR.
 • Klik op ‘Beheer’.
 • Klik op ‘Prijsperiode’ onder het kopje ‘Uren’

 


Klik op de huidige prijsperiode (zie hiervoor de begin- en eventueel einddatum van de periode) om de geldende tarieven te zien.
 


 
Afwijkende tariefafspraken:
 

Eventuele specifieke tariefafspraken kun je hebben aangemaakt bij relatie (of project). Wil je een overzicht waar je deze afspraken hebt gemaakt, kies dan Rapportages in het menu RADAR Uren desktop app met de rapporten:

‘Afwijkende tarieven per relatie’ en ‘Afwijkende tarieven per relatie per project’.


 
Tarief per medewerker of activiteit:

 • Open RADAR
 • Klik op ‘Beheer’  
 • Klik op ‘Instellingen’ onder het kopje ‘Uren’

Hier staat waar RADAR moet kijken voor de juiste tarieven:

Klik op de knop ‘Opslaan’ om de wijziging te bewaren.


 
Tarief per activiteit:
 

Wanneer de tarieven per Activiteit staan ingesteld, is de prijsperiode van de tarieven te vinden door in de RADAR UREN Desktop app, BEHEER, ACTIVITEITEN, rechtsboven op de kalender te klikken: 

 


 RADAR opent nu de activiteiten periodes. 

Hierin kun je de periode openen door op de regel dubbel te klikken.

Gebruik de paarse knop met de plus om een periode toe te voegen.
Als de centrale Prijsperiode is aangepast per 1 januari 2019 en je gebruikt Tariefcodes bij de activiteiten, dan zou je geen aanpassingen hoeven te doen aan het tarief per medewerker voor de jaarovergang.


 
Tarief per Medewerker:
 

 • Open RADAR.
 • Klik op ‘Beheer’.
 • Klik op ‘Medewerkers’ onder het kopje ‘Intern’ • Klik op het volgmenu  
 • Kies de optie ‘Functie/Tarief per periode’

Als de centrale Prijsperiode bijvoorbeeld per 1-1-2021 wordt aangepast (geïndexeerd) en je gebruikt Tariefcodes bij de medewerkers, dan zou je geen aanpassingen hoeven te doen aan het tarief per medewerker voor de jaarovergang.
 

 Door op een prijsperiode te klikken kun je deze openen voor een overzicht van de daarin vastgelegde (afwijkende) tarieven.

 

5. EEN NIEUWE PRIJSPERIODE AANMAKEN

 • Open RADAR.
 • Klik op ‘Beheer’
 • Klik op de menu-optie ‘Prijsperiode’.

 • Klik op de knop ‘Toevoegen’ om een nieuwe periode aan te maken
 • Voer in het volgende venster de omschrijving en de ingangsdatum voor de volgende prijsperiode in.
 • Wanneer de tarieven van de vorige periode overgenomen kunnen worden, zet een vinkje bij ‘Tarieven van vorige periode overnemen?’ Je kunt de tarieven na toevoegen nog aanpassen.
 • Wanneer je het vinkje tarieven van de vorige periode overnemen gebruikt, kun je nu een verhoging van het tarief bepalen. Wanneer de tarieven wel overgenomen, maar niet verhoogd worden met een percentage, kun je hier 0% invullen. De tarieven worden dan van de vorige periode gekopieerd met hetzelfde bedrag. 
 • Klik op ‘Opslaan’.

  

Je komt nu terug in het overzicht van de prijsperiodes. Klik op een prijsperiode om deze aan te passen. 

In de nieuwe prijsperiode kun je handmatig tarieven toevoegen door te klikken op de knop ‘Toevoegen’. Wanneer de tarieven van de vorige periode zijn mee-gekopieerd, kun je deze aanpassen door op het tarief te klikken.

 

 


 In de nieuwe prijsperiode staan nu de tarieven uit de voorgaande periode. Eventueel kun je nog:

 1. tarieven toevoegen met de button ‘Tarief toevoegen’.
 2. een tarief wijzigen door erop te dubbelklikken en aan te passen.
 3. een tarief verwijderen door te klikken op de delete-button achter het betreffende tarief.


 

6. PRIJSPERIODES VOORUIT KLAARZETTEN

De laatst ingevoerde prijsperiode is de periode die in het overzicht geen einddatum heeft; zodra een nieuwe periode wordt aangemaakt, krijgt de voorgaande prijsperiode automatisch een einddatum (= de ingangsdatum van de nieuwe periode.)
 

 

Zet de tarieven voor volgend jaar alvast klaar!  De prijsperiode zonder einddatum is niet persé de huidige periode: Toekomstige prijsperiodes kunnen namelijk ook nu al worden klaargezet. Prijsverhogingen die je heeft gepland zullen dan automatisch ingaan op de gewenste datum.
Bij het invoeren van uren kijkt RADAR naar de tarieven die op deze dag gelden.

 

Heb je al uren ingevoerd en nog geen nieuwe tariefperiode aangemaakt dan kun je alsnog de nieuwe periode aanmaken met een begindatum in het verleden. kies dan de optie ‘Tarieven herberekenen’ in het menu BEHEER van de RADAR UREN dekstop app om de ingevoerde uren het juiste tarief te geven. !! LET OP: Uren die al zijn gefactureerd of in concept staan worden in herberekening van de tarieven niet meegenomen.

 

 

 

 

 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.