Updates Desktop Applicatie

Hieronder vind je de complete lijst van updates van de Desktop Applicatie.
De updates zijn gegroepeerd per component.


CRM

08-08-2023De veldlengtes voor e-mailadressen op relaties en contactpersonen zijn opgehoogd.API
20-10-2022Bij het genereren van het Rapport % Voortgang kon het voorkomen dat de aantallen niet goed werden gepresenteerd als niet overal bij een Relatie was ingevuld of het een grote of kleine onderneming is. Dat is nu verholpen.6.3.00.005
14-12-2020Ondersteuning Office 64 bits. Vanuit RADAR wordt nu Outlook 32 bits en Outlook 64 bits aangestuurd.6.3.00.005
26-10-2020Bij het mailen naar Betrokken Relatie, wordt e-mailadres niet gevuld. Dit werkt nu wel6.3.00.004
16-7-2020Periodieke taken: Soms error bij aanpassen periode 4 WEKEN naar een andere periode. Bij wijzigen/aanmaken workflowtaak met een maand >= dertien wordt "betrekking op jaar" verkeerd berekend.6.3.00.002
18-5-2020Verbetering Inlogprocedure6.3.00.000
1-5-2020SBI code toegevoegd aan export Excel in Beheer6.2.25.001
1-5-2020

Export Excel formaat gewijzigd naar .xlsx

6.2.25.001
1-5-2020Verbeteringen aan Word en Outlook mailingen op basis van een selectie in combinatie met SharePoint6.2.25.001
1-5-2020Verbeterde errorlogging en errormeldingen bij gebruik van SharePoint. Bij een ongeldig of verlopen SharePoint authenticatie token komt een duidelijke melding en worden verdere calls naar SharePoint op voorhand uitgeschakeld.6.2.25.001
15-4-2020Update van lijst SBI codes
27-3-2020Door het coronavirus zijn veel mensen thuis gaan werken en maken ook veel scholen gebruik van Teams/Office365/SharePoint. Ongeveer rond 18 maart is hierdoor deze omgeving overbelast geraakt. Een week later heeft Microsoft allerlei maatregelen getroffen. Denk aan capaciteitsverhoging maar ook het uitzetten van bepaalde functionaliteiten die veel capaciteit vergen (zoals chatfunctie binnen de officepakketten).

Voor RADAR gebruikers heeft deze week van 18 - 25 maart geleid tot het af en toe niet functioneren van uploaden of aanmaken van documenten omdat SharePoint niet bereikbaar was. Met deze update hebben we de koppeling nog robuuster gemaakt waardoor dit nu en in de toekomst beter werkt.
API
27-3-2020Postcode tabel vernieuwd6.2.25.000
27-3-2020De rubriek die overeenkomt met een jaartal wordt verwijderd bij opnieuw taken aanmaken. Bij de eerste keer aanmaken gaat het goed. Dit is gerepareerd.6.2.25.000
27-3-2020Check bij aanmaken Actie Code en bij aanmaken taak sjabloon op Actie code <= 10 karakters weggehaald. Vanwege aanpassing datamodel is die check niet meer nodig6.2.25.000
10-2-2020Errormelding bij klikken op Workflow binnen persoon. Er kon onterecht een errormelding komen dat de taak al bestaat.6.2.24.000
10-2-2020BSN nummer check op duplicaten verbetert bij personen waar het privé land niet gelijk was aan Nederland
6.2.24.000
10-2-2020BSN nummer check op duplicaten verbetert bij bsn nummer onder de tab Workflow.
6.2.24.000
10-2-2020Ophalen nieuw klantnummer (automatische nummering) aangepast voor hele grote klantnummers.6.2.24.000
10-2-2020Indien het uploaden van een bestand naar SharePoint mislukte bij het importeren vanuit de RADAR Desktop App dan werd daar geen melding van gegeven. Het leek alsof het verwerken gelukt was. Nu wordt er in zo'n geval een melding getoond en de actie wordt ongedaan gemaakt, zodat het te verwerken document in de nog te importeren lijst blijft staan.
11-11-2019Wanneer je bij een persoon op Workflow klikt komt er een melding dat er al een plan taak bestaat. Dit is aangepast6.2.23.000
11-11-2019Het versturen van mail naar bedrijf zonder personen omgebouwd zodat eerst gecontroleerd wordt of er personen zijn.6.2.23.000
15-7-2019autonummering verbeterd6.2.21.000
15-7-2019Nieuwe hekjescode: #CP_HEER_MEVROUW#6.2.21.000
15-7-2019Verversing taken bij personen6.2.21.000
15-7-2019Sterkere controle bij invoer workflow taak sjablonen6.2.21.000
15-7-2019Verbeteringen e-mailing6.2.21.000
18-4-2019Voorbereidingen voor de integratie met SharePoint6.2.19.000
8-3-2019Sortering logbestanden AVG verbeterd.6.2.16.001
8-3-2019
Verbetering weergave van dochter bij moeder6.2.16.001
9-2-2019
Toegangsrechten Mobile APP6.2.16.000
28-1-2019
Limiet synchroniseerbare documenten voor PinkWeb verhoogd naar 100 Mb6.2.10.000


OUTLOOK ADD-IN

16-7-2020Outlook melding: Er bestaat al een bestand met de naam ...6.3.00.001
18-5-2020Verbetering Inlogprocedure6.3.00.000
1-5-2020Verbeterde errorlogging en errormeldingen bij gebruik van SharePoint.6.2.25.000
1-5-2020

Bij een ongeldig of verlopen SharePoint authenticatie token komt een duidelijke melding en wordt de Outlook Add-in verder uitgeschakeld.  Dit wordt visueel getoond in de AddIn zelf

6.2.25.000
1-5-2020Bij een afwezige of ongeldige authenticatie in RADAR CLOUD wordt dit in de AddIn getoond.6.2.25.000
1-5-2020Het apart opslaan van bijlages in de AddIn in combinatie met gebruik van SharePoint is verbeterd.6.2.25.000
10-2-2020Indien het uploaden van een email naar SharePoint mislukte bij het opslaan van uit de Outlook AddIn dan werd daar geen melding van gegeven. Het leek alsof het verwerken gelukt was. Nu wordt er in zo'n geval een melding getoond en de actie wordt ongedaan gemaakt, zodat de te verwerken email in de lijst “nog op te slaan verzonden e-mails“ blijft staan.6.2.24.000
15-07-2019Verbeteringen ten behoeve van toekomstige SharePoint integratie6.2.21.000
28-1-2019
Hotfix Outlook error na Windows Update6.2.06.000


PROJECTEN

18-5-2020Verbetering Inlogprocedure6.3.00.000
10-2-2020Afwijkende factuurrelatie werd niet overgenomen bij het genereren van factuurtermijnen en bij het factureren vanuit de onderhanden werk lijst6.2.24.000
17-12-2018
Bugfix Printen producten per week of maand / projectenmodule6.2.08.005


UREN

14-12-2020Bij het kopiëren van budgetten in het beheer worden de termijnen nu mee gekopieerd. Bij het kopiëren wordt ook een eventuele procentuele verhoging meegenomen. Termijnen mee kopiëren is een keuze. Het staat standaard aan.6.3.00.005
26-10-2020Project Budget Forecast: % afgerond worden niet goed berekend (allemaal 0). Dit werkt nu wel6.3.00.004
5-10-2010Bij importeren producten met module meerdere bedrijven, werd het bedrijf niet goed berekend6.3.00.003
20-7-2020Inlogtoken werd niet goed onthouden6.3.00.002
25-6-2020Rapport uren per klant per jaar (totalen) gerepareerd  Productiviteitsstaat nam conceptfacturen mee in afboekingen, dit is gerepareerd6.3.00.001
18-5-2020Verbetering Inlogprocedure6.3.00.000
27-3-2020Producten worden niet af- of bijgeboekt bij afronden fixed price project als er geen uren zijn geschrevenAPI
27-3-2020Hoofdproject afronden verandert datum van afgeboekte uren op basis van eerder afgeronde deelprojectenAPI
5-3-2020Bij de berekening van de omzet wordt de opslag kantoorkosten en de korting van de relatie genomen i.p.v. van de factuur.6.2.24.000
10-2-2020Bij het kopiëren van budgetten van deelprojecten of projecten werden de instellingen van factuur tekst, grootboekrekening en bedrijf niet meegenomen als de doel (deel)projecten al aanwezig waren6.2.24.000
11-11-2019Bij het onthouden van uren invoer in de combinatie met de module meerdere bedrijven werd het bedrijf van de vorige invoer te onrechte overschreven door het bedrijf van de medewerker terwijl bij het laden van een uren invoer alles gewoon in tact moet blijven van de vorige invoer. (dit geldt ook voor producten invoer)6.2.23.000
11-11-2019Declarabiliteit in Dashboard aangepast.6.2.23.000
11-11-2019Mogelijkheid bij rapportages 'Ontwikkeling onderhanden werk per medewerker' en 'Ontwikkeling onderhanden werk per medewerker (totalen)' om te filteren op Bedrijf. Filter wordt toegepast op bedrijf ingevuld bij urenregistratie6.2.23.000
15-7-2019Default waarde van Web App, Mobile App en Desktop App aangepast naar TRUE6.2.21.000
15-7-2019Percentage afronding wordt nu altijd ingevuld bij afronden van een budget6.2.21.000
15-7-2019Verbetering berekening termijn bedragen in budgetten6.2.21.000
15-7-2019Verbeteringen stabiliteit bij het aanmaken van budgetten6.2.21.000
15-7-2019Verbeteringen m.b.t. declarant / bedrijf filter in rapportage ontw. ohw6.2.21.000
18-4-2019Performance verbetering uren invoeren6.2.19.000
8-3-2019
Verbetering zoekfilter declaranten6.2.16.001
8-3-2019
Verbetering rapportage filtering op relatie en/of (deel)project6.2.16.001
19-2-2019
Verbeteringen t.b.v. export Reeleezee6.2.16.001
9-2-2019
Rapportage filterlimiet verruimd6.2.16.000
28-1-2019
Verbetering datumgebruik bij berekening budget tarieven6.2.10.000
20-1-2019
Verbetering bij kopiëren van budgetten. 6.2.08.007
17-1-2019
Verbeteringen bij aanmaak van deelbudgetten op basis van de basismodellen.6.2.08.006
17-12-2018
Bugfix Archiveren van Projecten6.2.08.005
3-12-2018
Vinkje van uren declarabel blijft nu staan6.2.08.003
15-10-2018
Capaciteitsplanning toegevoegd6.2.08.002


FACTURATIE

08-08-2023De veldlengtes voor e-mailadressen op relaties en contactpersonen zijn opgehoogd.API
14-12-2020Ondersteuning Office 64 bits. Vanuit RADAR wordt nu Outlook 32 bits en Outlook 64 bits aangestuurd.6.3.00.002
26-10-2020Facturen maken met behulp van SyncFusion6.3.00.001
5-10-2020Bij een budget op Deelproject en factureren op Hoofdproject, ging het uren ophalen niet goed. 6.3.00.001
5-10-2020Melding bij rapport Openstaande Facturen6.3.00.001
20-7-2020Inlogtoken werd niet goed onthouden6.3.00.001
18-5-2020Verbetering Inlogprocedure6.3.00.000
27-3-2020Bij familie in facturatie op email klikken geeft error.6.2.25.000
27-3-2020Postcode tabel vernieuwd6.2.25.000
10-2-2020Bij het printen van een bijlage van een holding waarbij slechts de uren en/of producten van 1 dochter worden opgenomen werd het Concernrelaties bijlage bestandje (waarin o.a. de naam van de relatie wordt getoond) niet opgenomen. Aan de factuur kon je dan niet zien op welke relatie de factuur betrekking heeft.6.2.24.000
15-7-2019Pagina eindes in Bijlage Concernrelatie: iedere dochter komt nu op een aparte pagina wanneer de bijlage sjabloon begint met een pagina einde6.2.21.000
15-7-2019Bijlage Concernrelaties wordt alleen nog toegevoegd als er sprake is van een holding factuur6.2.21.000

15-7-2019
Herberekenen van productprijzen in periodieke factuur gaat nu uit van HUIDIGE datum
6.2.21.000
15-7-2019Verbeterde rapportage Omzet per bedrijf per maand6.2.21.000
15-7-2019Default waarde van webapp, mobile app en Desktop App aangepast naar TRUE6.2.21.000
18-4-2019Performance verbetering ophalen onderhanden werk6.2.19.000
8-3-2019
Sortering logbestanden AVG verbeterd.6.2.16.001
8-3-2019
Verbetering weergave van dochter bij moeder6.2.16.001
9-2-2019
Toegangsrechten Mobile APP6.2.16.000
28-1-2019
Limiet synchroniseerbare documenten voor PinkWeb verhoogd naar 100 Mb6.2.10.000
13-1-2019
Verbetering export naar AFAS

6.2.08.004


SYNCHRONISATIE

14-12-2020Verbetering synchronisatie Snelstart met betrekking tot klanten en leveranciers. Als er al een leverancier bestaat met dezelfde code als een klant geeft dit geen issue meer. Leveranciers worden geheel buiten beschouwing gelaten.
5-10-2020Bij wijzigen familie werden personen niet gesynct, dit gebeurt nu wel
19-2-2020Verbetering synchronisatie BTW vrij
18-4-2019Synchronisatie met Yuki6.2.19.000
28-1-2019
Verbetering padverwijzingen synchronisatie PinkWeb6.2.10.000


BUSINESS LAYER

03-10-2023Technische voorbereiding voor het gebruik van MFA.6.3.00.010
25-05-2023 Uitbreiding met aanvullende DLLs.6.3.00.009
25-05-2023Technische aanpassingen vanwege door Microsoft aangepaste encryptie voor het inloggen en authenticeren.6.3.00.008
19-04-2023Technische aanpassingen vanwege door Microsoft aangepaste encryptie voor het inloggen en authenticeren.6.3.00.007
18-04-2022Technische aanpassingen vanwege door Microsoft aangepaste endpoints voor het inloggen en authenticeren.6.3.00.006


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.